^
özevren

Sağlıklı Süt Üretiminde Suyun Önemi

Prof. Dr. Cemal SARICAN

Sağlıklı Süt Üretiminde Suyun Önemi

İzmir, 2013

Sağmal inekler ancak kendilerine yeterli taze temiz su sürekli verildiğinde çok süt verebilir. Ülkemiz gibi çok sıcak bölgelerde 40 litrenin üzerinde süt veren ineklerin su ihtiyacı günlük, 150 litreye kadar çıkar. Yüksek verimli ineklerin 1 litre süt verebilmeleri için sıcak günlerde su ihtiyaç 3-4 litreye kadar çıkabilir.

Yüksek sıcaklıkta yetersiz su tüketimi, inekleri strese soktuğu gibi, az yem tüketimine de neden olur. Bunun sonucu, yeterli enerji sağlanamadığı için de süt verimi düştüğü gibi, susuzluk süresi uzar, süt kalitesi de süt proteininin azalmasından dolayı düşer. Uzun sürede yeterli su, yüksek verimli ineklere verilemediğinde hastalık riski de artar (Ketoze).

İşletmede en önemli ve ucuz üretim maddesi olan suyun, her zaman yeterince verilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Sağımdan sonra hayvanlar belirgin şekilde susuzluk hissederler ve dakikada 25 litreye kadar su içebilirler. O nedenle, hayvanların birbirlerini rahatsız etmeden su içmeleri sağlanmalıdır. Yeterli sayıda suluk hayvanların kolay ulaşabilecekleri alanlara konulmalıdır. Sulukların daima temiz bulundurulmasına özen gösterilmelidir. Yeterince temizlenmeyen suluklar kokuşur ve hayvanların iştahını olumsuz yönde etkiler. O nedenle suluklar sık sık kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. (W. Hollweg 2013)


Hollweg W. 2013 Lwk, Niedersachsen

TARIMDA AKTİVE EDİLMİŞ SU KULLANIMI

Avrupa da birçok hayvan yetiştiricisi hayvanlarına aktivite edilmiş su kullandıklarında, verimlerin iyileştiğini, hayvanların daha sağlıklı olduğunu dile getirmişlerdir. Ancak, bu konuda bilimsel çalışmalar henüz yeterli değildir. Tarımda aktivite edilmiş suyun kullanılması, gelecekte tarımcının değerli bir yardımcısı ve ekonomik üretimin ön koşulu olacaktır.

Aktivite edilmiş su, içme suyu veya dezenfeksiyon ve temizleme ürünü olarak da kullanılabilir. Böyle bir uygulama kimyasallardan da tasarruf sağlar.

Antimikrobiyel etkisinden dolayı, bakterilere, virüslere, mantarlara karşı etkili olur. Organik tarımın sigortası ve garantisi olacaktır.

AKTİVİTE SUYUN ETKİ MEKANİZMASI

Biyoelektronik ve Biyoenerji üzerinde çalışan bilim insanları şu teoride düşünce birliğindedirler:

Aktivite edilmiş su, yüksek bir gaz basıncı gösterir, bu basınç etkisiyle vücuttaki yabancı mikroorganizmaların hücre duvarı mekanik olarak zarar görür. Ancak vücut hücrelerine bu baskı olmaz.Çünkü, aktivite suda olduğu gibi elektrik yükü, yabancı hücredekinden farklı olduğu için, bu etkiyi önler.

Aktivite suyun antibiyotiklere karşı avantajı, her hızlı gelişen hücre ile savaşmaz. Çünkü, her vücut hücresinin bir karşı koyma direnci vardır. Aktivite su, sadece vücuttaki yabancı olan hücrelere etkilidir. Bağışıklık sistemini de bu etkisinden dolayı kuvvetlendirir, vücut direncini azaltmaz.

Merada su tanklarına aktivite su konulması, sağmal ineklerin daha fazla su içmesini sağladığı gibi dezenfektan etkisinden dolayı da suluklar temiz kalır.

Hayvancılık işletmelerinde, aktivite suyun kullanımı ile yemden yararlanmanın iyileşmesine bağlı olarak verimler yükseleceği gibi, verim kalitesi de iyileşecektir.

ÖZ EVREN YEM ve TAYSAN HAYVANCILIK Tarımda ve hayvancılıkta aktivite suyun kullanımı ile ilgili çalışmalara başlamıştır. (21.08.2013)


Firtz Herren 2005, Die Grüne

Anonim 2013, Kaercher/ US - Tennant

özevren