^
özevren

Düve Yemleri

Özevren Yem ve Gıda San. Tİc. Ltd. Ştİ.

Özellikleri

“ÖZEVREN” düve yemi, 6. Aydan itibaren damızlık sığırların gelişmesi için hazırlanmış özel bir karışımdır. Gereksinim duyulan tüm besin elementlerini içerir. Önerilen beslenme programı dışında ilave yemler kullanmanıza gerek yoktur.

Yoksa değerli damızlığınızı yağlandırır döl tutmada sorun yaşayabilirsiniz. Önerilen miktarı iki öğünde veriniz.

Kullanımı:

“ÖZEVREN” düve yemi kullanımı sizin uygulamanız için basitleştirilmiştir. Burada dikkat edeceğiniz en önemli nokta, size önerilen miktarı aşmamanızdır. Düvelerinizin canlı ağırlığına göre önerilen maksimum miktarlar aşağıdaki kullanım örneğinde verilmiştir. Önce %33 saman, %67, “Özevren” Türkü düve yemini paçal (33 kg saman + 67 kg Türkü düve yemi) yapınız. Ağırlık grupları için önerilen miktarlardan fazlasını vermeyin, sınırlı yemleyiniz.

Ağırlık gruplarında 700 gr günlük canlı ağırlık artışı sağlayacak şekilde özel olarak geliştirilmiş olan Türkü - düve yemi kullanımı:

Buzağı Besleme
NOT:
  1. YEMLEME 2 ÖĞÜNDE (SABAH VE AKŞAM) YAPILMALIDIR.
  2. YUKARIDAKİ DEĞERLER CANLI AĞIRLIK GRUPLARI İÇİN OPTİMİZE EDİLEN VERİLERDİR.

C.A.A.: Canlı ağırlık artışı

KM : Kuru madde

HS : Ham selüloz

özevren