^
özevren

Hayvan Beslemenin Temel İlkeleri

Özevren Yem ve Gıda San. Tİc. Ltd. Ştİ.

ÖZEVREN YEM ürettiği ve “İŞTE KALİTE” sloganı ile satışa sunduğu tüm yemlerde ulusal ve uluslararası normları da göz önüne alarak satış öncesi ve sonrası hizmeti ile hayvan yetiştiricilerimizin yanındadır. Üretim maliyetini düşürmek, işletmeye uygun yemlerin satın alınması yanında hayvan Beslemenin temel ilkeleri hakkında da üreticilerimizin bilgilendirilmesinin önemi büyüktür. ÖZEVREN YEM, bu konuda aşağıda çok kısa açıklamalarımızın başarınız için size yardımcı olacağına inanıyor.

1- SU

Su tüm hayvanlar için önemli bir besin maddesidir. Bu nedenle, sürekli olarak su yeterli miktarda tüketime hazır olmalıdır.

Hayvan organizmasında tüm kimyasal işlemler sulu çözeltide gerçekleşmektedir.

SU

 • * Çözelti maddesidir
 • * Taşıyıcıdır
 • * Hücre basıncını dengede tutar
 • * Isı regülasyonunu ayarlar

Süt ineklerinde süt verimi, su ihtiyacının karşılanmasına sıkı sıkıya bağlıdır.

Su tüketiminin hesaplanmasında şu formülü kullanarak, ne kadar içme suyuna ihtiyacınız olduğunu bulabilirsiniz.


Özevren Yem Değiştirme Programı
Özevren Yem Değiştirme Programı
2- ENERJİ

Süt ineklerinin

 • * Yaşama payı,
 • * Sağlık koruma,
 • * Döl verimi
 • * Süt verimi

Besi danalarının

Besi kapasitelerine ulaşması

Enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlıdır.

Her ülkede kullanılan enerji birimleri farklıdır. Ülkemizde kullanılan enerji birimi “ME” Metabolik Enerji kcal dir.

3- PROTEİN

Maksimum süt verim kapasitelerine ulaşmak için;

 • * Ön midede oluşan ve bağırsakta değerlendirilen bakteri proteini için rasyonda yeterince ham proteinin bulunması gerekir.
 • * Süt proteinin oluşması için, proteinlerin yapı taşları olan “Amino asitleri”nin önemi gözden uzak tutulmamalıdır.

ÖZEVREN süt yemlerinin üretiminde ve rasyon önerilerinde bu konu üzerinde özenle durulmaktadır.

4- MAKRO - MİKRO ELEMENTLER ve ETKİCİL MADDELER (Vitaminler dahil)

Anılan bu elementler ET - SÜT - DÖL - YAPAĞI vs verimler için diğer olmazsa olmazlardır.

ÖZEVREN yem bu konuda sorumluluğunun farkındadır. O nedenle üretimde ve rasyon önerilerinde üreticilerimiz bize güvensinler. Çünkü biz “İŞTE KALİTE” budur diyoruz.

5- STRÜKTÜR

Süt hayvanlarının beslenmesinde kullanılan yemlerin strüktür değerleri yemin geviş getirmeye uygunluğunun göstergesidir. Uluslararası normlarda kullanılan hammadde ve kaba yemlerin strüktür değerleri de ayrıca verilmektedir.

ÖZEVREN YEM önerdiği rasyonlarda rasyonun geviş getirmeye uygunluğunu da gözönüne almaktadır.

ÖZEVREN YEM'in sizin önemli bir çözüm ortağınız olduğunu unutmayın!

6- YAĞ

Rasyonda yüksek yağ miktarı ön midede ham selülozun parçalanmasını olumsuz yönde etkileyebilir.

Bu konuda çözüm;

ÖZEVREN YEM rasyon önerilerinde.

7- KABA YEM KALİTESİ
 • * Çamurlu,
 • * Küflü,
 • * Düşük kaliteli

OLMAMALIDIR!!!!!!!

Çünkü kalitesiz kaba yemler metabolizmada olumsuz sonuçlara yol açabileceğini düşünerek, kaliteli kaba yem üretimine ve tüketimine önem veriniz.

 • * Kaba yemdeki yüksek kalite
 • * Doğru yemleme tekniği
 • * Verime ve üretilen işletme içi kaba yem ve tahıllara uygun ÖZEVREN YEMLERİNİN kullanılması

KARLI ÜRETİMİN ÖN KOŞULUDUR!...

8- DİĞER ETMENLER
 • * Kimi tahılların maksimum kullanma sınırlarına dikkat edin.
 • * Rasyonda her kg KM de 75 g üzeri şeker bulunmasının “Asidoz” a sebep olacağını,
 • * Küflü yemlerin zehirlenme ve ishal yapabileceğini

unutmayın ki veriminiz düşmesin.

ÇOK ÖNEMLİ:

ÖNCE İNEĞİNİ SAĞ ! SONRA YEMLE !

özevren