^
özevren

Kuru Dönem Gebe İnek Yemi

Özevren Yem ve Gıda San. Tİc. Ltd. Ştİ.

Özellikleri

* Kurudaki ineklerin beslenmesi yanında, kontrollü bir kullanımla yağlanmayı önleyen fötusun son dönem gelişmesindeki tüm besin elementlerini içermesi ile doğum yapacak ineği laktasyona hazırlayarak, doğumdan sonra görülebilecek sağlık sorunlarını önler.

* Özel olarak hazırlanmış olan bu yem, ineğin kuruya çıkışından itibaren, doğuma 2 hafta kalasıya kadar kullanılır.

* Doğumdan 2 hafta önce uzmanlarımızın önereceği ÖZEVREN süt yemleri ile uygun olan rasyona geçilir.

Kullanımı:

ÖZEVREN kuru dönem gebe sığır yemi kullanımı için bir kaç örnek verilmiştir. Bu dönem yemlemesinde dikkat edilecek noktalar içinde en önemlisi, kullanılan kaba yemlerin kaliteli olması, küflü ve çamurlu olmamasıdır.

Buzağı Besleme

* Kurudaki yüksek süt verimli inekler için doğum öncesi, laktasyonda uygulanacak yemleme programına alıştırılması kesinlikle gereklidir.

* İneklerin canlı ağırlığı, süt verimli tahmini, laktasyon sırası, süt yağı da dikkate alındığında, enerji ihtiyaçları doğumu takiben en az üç katı artar.

* Rakyasyondaki enerji, yüksek oranda nişasta ve şekerden kaynaklanır.

* Ön midede oluşan uçucu yağ asitleri ineğe gereksiz yere sıkıntı vermemelidir.

* Aynı durum işkembede bakteri populasyonu değişimi için de geçerlidir.

* Bu nedenle doğum öncesi 2 haftalık bir alıştırma yemlemesi zamanına ihtiyaç duyulur.

* Çünkü; Laktasyon yemlemesine geçildiğinde işkembe iç yüzeyinin genişlemesi ve tam geçirgenliği kazanması 5 haftalık bir sürede tamamlanır.

* Bu azalma ilkine doğuracak düvelerde de gözlemlenir.

* Kondüsyonu istenilenin üzerine çıkmış olan ineklerde yem tüketin azalışı daha belirgindir.

özevren